27 Şubat 2024

Güneşten İklimlendirmeye Sürdürülebilir Enerji Yolculuğu

Güneşten İklimlendirmeye Sürdürülebilir Enerji Yolculuğu 1.    Güneşten Gelen Photonların Toplanması: Güneşten gelen photonlar, bir PvP aracılığıyla toplanır. Bu panel, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek bir enerji kaynağı oluşturur. 2.    Exciton Oluşumu ve Kablolama: Elektrik enerjisi, özel bir malzeme kullanılarak exciton adı verilen enerji taşıyıcılarına dönüştürülür. Bu excitonlar, özel kablolar aracılığıyla bir ısı pompasına taşınır. 3.   …

Read more

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu

14 Aralık 2023

Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Toplumsal Adaletin Birleşimi

Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Toplumsal Adaletin Birleşimi   Yeşil ekonomi, günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve sosyal adaletin uyumlu bir şekilde birleştirildiği bir ekonomik modeli ifade eder. Bu yaklaşım, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi ve toplumsal eşitsizlikleri azaltarak ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi temelinde yükselir. 1. Çevresel Sürdürülebilirlik: Yeşil ekonomi, doğal…

Read more

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu

20 Haziran 2023

Enerji İhtiyacına Organik Çözüm: Biyoenerji nedir?

Enerji İhtiyacına Organik Çözüm: Biyoenerji Nedir?     Enerji talebimizi karşılamaya yardımcı olacak birçok kaynak var. Bunlar arasında kömür, petrol, doğal gaz gibi yenilenemez enerji kaynakları ve güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları yer alıyor. Biyoenerji de enerji talebimizi karşılayacak yenilenebilir enerji kaynakları arasında kendine yer buluyor. Peki biyoenerji nedir, kaynakları ve faydaları…

Read more

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu