30 Mayıs 2024

Sürdürülebilir Toplum: Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı ve Üretim-Tüketim Dengesi

Sürdürülebilir Toplum: Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı ve Üretim-Tüketim Dengesi Sanayi Devrimi’nden önce insanlar, ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendileri karşılar, hem üretir hem de tüketirdi. Özellikle çiftçilik, bu yaşam tarzının en belirgin örneğidir. Her aile, kendi yiyeceğini yetiştirir, giyim eşyalarını dokur ve günlük ihtiyaçlarını kendi çabalarıyla temin ederdi. Bu dönem, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı, tüketim ve…

Read more

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu

21 Mayıs 2024

Toplumun İnşası: Aidiyet, Kültür ve Bireyselliğin Dengelenmesi

Toplumun İnşası: Aidiyet, Kültür ve Bireyselliğin Dengelenmesi İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır ve birlikte yaşama ihtiyacı hissederler. Bu ihtiyaç toplumları oluşturur. Bu yazımızda sağlıklı toplumların oluşumunda önemli olan unsurları ele alacağız. Bu unsurların bir arada var olmasıyla, insanların hem bireysel özgürlüklerini koruyabilecekleri hem de toplumun refahını artırabilecekleri bir denge oluşturulabilir. Toplumların sağlıklı bir yapıya sahip…

Read more

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu