Ecovative
Doğada Çeşitlilik Bir Slogan Değil, Bir Yaşam Biçimidir

Çeşitlilik birçok nedenden dolayı kutlanmaya değerdir. Bunlardan biri doğanın çeşitlilik üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Herhangi bir ekosistemde çeşitlilik dirençlilik anlamına gelir ve biyolojinin gelişmesi ve gelişmesi için gerekli koşulları yaratır. Örneğin bir orman belirli bir tür böcek tarafından tehdit ediliyorsa genetik çeşitlilik, etkilenen ağaç türlerinin hayatta kalmasını ve zamanla güçlenmesini sağlar. Geriye kalanlar ormanı yeniden dolduruyor ve sonraki her nesil de daha dirençli oluyor. Bu sadece ağaçlara değil, aynı zamanda onların birlikte yarattıkları habitatta yaşayan her şeye yarar sağlar. Evrimin genetik piyangosunun yanı sıra, her ekosistem, her biri farklı rollere katkıda bulunan ve farklı nişleri dolduran katılımcıların çeşitliliği arttıkça daha zengin, daha bol ve daha istikrarlı hale gelir. Benzer şekilde, dünyamız daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe, insan varlığını tanımlayan farklı kimliklere ve yaşam tarzlarına alan açıldıkça toplum da bundan faydalanıyor. Ne yazık ki bu aynı zamanda büyük bir geri itmeyi de beraberinde getiriyor ve tepkisellik, bu aynı zamanda iç içe geçmiş toplulukların dayanıklılığını da gösteriyor. İkilikler, ayrışma, bunlar insan fikirleridir ve biyoloji bize sürekli olarak fikirlerimizin çoğunlukla yanlış yönlendirildiğini hatırlatır.

Yazının Devamı İçin

Website:

In Nature, Diversity Isn’t a Slogan, It’s a Way of Life

İnceleyin