Süleyman Bayramoğlu

Kurucu, Popüler Bilim Yazarı

1949 yılında Trabzon, Sürmene’de doğdu. Yaşama başlangıç yeri ilkel bir dağ köyü olmasına rağmen mevcut durumdan sıyrılarak, pozitif eğitim aldı. Medreselerle başlayan eğitim yolculuğu 1972 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamlandı. 1970 yılından itibaren de İstanbul’da kesintisiz bir iş hayatı oldu. 

İnşaat ile başlayan bu yolculuk, 1986’dan itibaren uluslararası ticarete yöneldi. İsveç kökenli Wirsbo ile yolculuğu devam etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra karakterine yansıyan yaratıcı özellik, hep yeni ve inovatif ürünler peşinde oldu. Yaptığı okumalar ve araştırmalar bu alandaki bilgisini pekiştirdi. Özellikle temel bilimlere olan merakı kendisini popüler bilim konusunda kitaplar yazmaya yönlendirdi. 

Son 15 yılını özellikle blokchain ve biomimicry üzerinde araştırmalar yaparak sürdürdü. Bu alanda çalışmalarına halen devam etmektedir. Bu bağlamda birçok projeyi hayata geçirdi. Bunlar; Biotr, Bioiklim, Biopex, Biowrap gibi 21. yüzyıla hitap edecek yeni markalardır.

 

Ürünlerin işletilmesi için 20. yüzyılda kalan yöntemleri değil, 21. Yüzyılın modern işletme yönetimi olan DAO başta olmak üzere benzer dijital sistemleri de tasarlamıştır.

75 yıllık yaşamı boyunca edindiği tecrübeleri, Biotr bünyesi altında kurulacak enstitü üzerinden eğitimler vererek genç nesile iş ve meslek edindirmek istiyor.  Bunları yaparken içinde bulunduğu kültüre aykırı bir dünya görüşü ve tamamen gelecek okur yazarı(future literacy) olmaya dönük hedefi vardır.

0