Biyomimikri'nin Serüveni


Biyomimikri, doğada bulunan tüm canlı organizmalardan ilham alarak geliştirilen teknolojileri ifade eder. Kelime anlamı Yunanca bios; hayat ve mimesis; taklit etmek kelimelerinin birleşiminden oluşur ve doğadan esinlenerek yenilik üretme anlamına gelir.

Biyomimikri denilince akla ilk gelen isimlerden olan Janine Benyus 1997 yılında yayımlamış olduğu “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature” kitabı ile biyomimikri terimini popüler hale getirmiştir. Janine Benyus, doğanın milyarlarca yıldır süregelen evrimin insanların karşılaştığı pek çok soruna zaten çözüm getirmiş olduğu fikrini vurgular. 

 

Janine Benyus’un biyomimikriye katkıları multidisipliner iş birliği ve doğadan elde edilen bilgiyi günlük icatların normal bir parçası haline getirmektir.

Biyomimikri aslında insanlığın varoluşundan itibaren olan bir kavramdır. Doğadan ilham almak canlıların işleyişini ve fonksiyonelliğini kendi hayatımıza entegre edebilmek sürekli olarak gerçekleşmiştir.

Doğal dengenin devamı ve kendi türlerinin sürekliliği için tüm canlılar doğa ile uyum içindedir. Canlılar kendilerine özgü özellikleriyle enerjiyi verimli şekilde kullanırlar insanlar bu özellikleri taklit ederek enerji tüketimini azaltacak teknolojiler geliştirebilir. Biyomimikri ile çözümün doğadan bulunması her açıdan doğanın yararına olacaktır.

 

Janine Benyus

Biyomimikri birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Örneğin sağlıkta biyomimikri mürekkep balıklarından esinlenen yapay derinin geliştirilmesi, Sivrisinek prensiplerini taklit ederek mikro iğneler geliştirilmesi gibi katkılar sağlamıştır. Biyomimikride öne çıkan alanlar mühendislik ve mimaridir. Mimaride ekolojik çalışmalar ile sürdürülebilirlik sağlanabilir.

Biyomimikrinin mimarideki rolü enerjinin etkin ve verimli kullanımı, çevreye yayılan zararlı emisyonların azalması, termal konfor, dayanıklı tasarımlar ve gün ışığının kullanımıdır. Doğanın kendi bünyesinde keşfedilmemiş birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerin teknolojinin getirdikleriyle birlikte zaman içinde tasarım anlamında daha da çok şeyler öğrenileceği mümkündür. 

 

Yüksek hızlı trenlerde, yalı çapkını kuşundan ilham alınmıştır.

‘’Bir biyomimikri savunucusu olarak Benyus, doğadan ilham alan yeni tasarımcı ve mühendis dalgasının en önemli seslerinden biri haline geldi . En son projesi olan AskNature , doğayı işlevine göre düşünürsek neler olacağını araştırıyor ve organizmaların bize tasarım hakkında neler öğretebileceğini inceliyor.’’

YAZAR : Zehra Ağırtmış, Moleküler Biyolog

Diğer Yazılarımız

0