Varlığıyla Değer Üretme Becerisi Uyumlu İnsanlar


Ekosistem ve Değer/metre

Doğaya ve Değerlerine Uygun Davranmak

 

Neredeyse tüm canlılar, dağınık ve geçici enerji ve malzeme akışlarına dayanır. Yine de hayat gelişiyor. Organizmalar, yalnızca yerel olarak mevcut olan kaynakları kullanarak malzeme tedarik edebilir ve kendi kendilerini bir araya getirebilirler -esas olarak “teknolojiler” inşa edebilirler.

Giderek artan bir şekilde, yenilikçi şirketler ilham ve yön için yaşayan dünyaya bakıyor. Doğa, bilgi, malzeme ve enerjiyi işleyen ve yöneten zengin ancak büyük ölçüde keşfedilmemiş bir teknoloji kütüphanesi sağlar. Fikirleri bu katalogdan soyutlamak, ürün tasarımı ve geliştirmeye yönelik geleneksel yaklaşımlar kullanılarak genellikle ulaşılamayan teknolojik atılımların ve karlı yeniliklerin yolunu açar.

 

 Our power of choice is untrammelled and when nothing prevents being able to do what we like best every pleasure.

 

Eski sanayileşmeye son vermeliyiz. Rekabetsiz girişim anlayışıyla; hem doğa ile , hem de diğer insanlarla çatışma yaratmayacağız. Kesişmeyen yollarla sürtünmesiz ilişki bizi gelecek bin yıllara taşıyacaktır.

0